Školský klub detí

  Vychovávateľka
I.oddelenie: PaedDr.Valková Renáta
II.oddelenie: Mgr.Fľaková Aneta