Vedenie školy

Riaditeľka školy:   Ing. Eva Grigerová
Zástupkyňa riad. školy:   Ing. Struharňanská Želmíra
Výchovný poradca:  Mgr. Jacková Ľudmila