Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Platnosť tejto stránky skončí k 30.06.2023. Sledujte našu novú stránku na www.zspalnam.edupage.org
Na začiatok > História > História > Vyučovacie predmety

Vyučovacie predmety

Názov predmetu

Skratka

Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slov.jazyka a literatúry CSL
Cvičenia z anglického jazyka CSS
Cvičenie z biológie BII
Človek a príroda CAR
Človek a spoločnosť CLS
Človek a svet práce CSP
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Matematický seminár MTM
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nepovinné predmety NEP
Občianska výchova OBV
Písanie PXS
Pohybová a športová príprava PSR
Pohybová a športová výchova POW
Pracovné vyučovanie PVC
Príroda a spoločnosť PIG
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Telesná výchova TEV
Triednicka hodina THF
Tvorba a ochrana životného prostredia TOZ
Tvorba životného prostredia TBR
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Tvorivé čítanie TEF
Tvorivé písanie TOF
Prvouka PVO
Komunikačné zručnosti KMN
Regionálna výchova RGV
Technická výchova TEH
Aktualizované: 19.09.2022 07:50
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:45 - 8:30
2. 8:40 - 9:25
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:25 - 12:10
6. 12:20 - 13:05
7. 13:30 - 14:15
Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

68542
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011