Záujmové útvary v šk. roku 2016/2017

Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie

 

Záujmové útvary v šk. roku 2020/2021

                           

 

P.č.

Názov ZÚ

Meno vedúceho ZÚ

Roč., st.

Počet žiakov

Obsahové zameranie

1.

 

       

2.

 

     

 

 

         

 

 

P.č.

Názov

Počet žiakov

Meno vedúceho ZÚ

1.

 

   

2.

 

   

3.